Vacatures‎ > ‎

Wiskunde

Deze pagina geeft informatie over Wiskunde bij ons op school. Interesse? Check of er vacatures zijn.

Aan Wiskunde besteden we zowel in de onder- als de bovenbouw veel meer tijd dan gebruikelijk. We willen onze leerlingen daarmee de beste basis meegeven voor hun vervolgopleiding.

In de onderbouw zorgt de extra tijd ervoor dat we zonodig tekorten vanuit de basisschool kunnen oplossen. Is dat niet nodig, dan gebruiken we de extra tijd voor herhaling en verdieping van de lesstof. Doel is om een goede basis te leggen voor de ambities in de bovenbouw. Daar willen we dat leerlingen tenminste Wiskunde A volgen en met een goed wiskundig begrip van school gaan.

Het basiscurriculum wordt gevormd door de methode 'Moderne Wiskunde'. Daarnaast wordt Kahn Academy gebruikt voor herhaling en gewenning aan het Engelstalige 'mathematics'. Ingeval van tekorten gebruiken docenten eigen materiaal ter aanvulling.

Wiskunde staat niet op zich. In de onderbouw is er natuurlijk inbedding naast toepassingsgebieden als Natuurkunde en Economie. Daarnaast is er bij Filosofie aandacht voor Logica. Omdat de inbedding belangrijk is voor de ontwikkeling van het wiskundig begrip, volgen leerlingen ook in de bovenbouw verplicht bepaalde vakken met wiskundige toepassingen.

Onderbouw
Voor de eerstejaars is wekelijks 255 minuten lestijd beschikbaar, een uur meer dan gemiddeld op andere scholen. De tweede- en derdejaars hebben 170 minuten lestijd (gebruikelijk is 150).

Bovenbouw
In de bovenbouw krijgen alle Alfa-leerlingen Wiskunde A en de Bèta-leerlingen uiteraard Wiskunde B. De C-variant geven we in principe niet, omdat het te weinig diepgang geeft.

De Alfa-leerlingen krijgen naast Wiskunde A altijd ook Economie en Aardrijkskunde in het pakket. Dat zorgt ervoor dat ook zij met concrete toepassingsgebieden van Wiskunde te maken krijgen. Het '1-2-3 van de Economie' (Schöndorff) is bijvoorbeeld een goed aanknopingspunt om Wiskunde voor deze leerlingen tot leven te brengen.

De Bèta-leerlingen krijgen naast Wiskunde B altijd ook Natuur- en Scheikunde en Biologie in het pakket. Verder is er standaard NLT (Natuur Leven en Techniek), waarin onder meer modulen Logica en Wiskunde op het programma staan. 

In de bovenbouw is er opnieuw ruim voldoende lestijd. Gemiddeld is dat 205 minuten per week voor Vwo'ers en 170 minuten per week voor Havisten.

Lestijd vergeleken met andere scholen
Aan alle vakken die we geven, besteden we meer lestijd dan andere scholen. Goed onderwijs kost nu eenmaal tijd. De effectiviteit van de lestijd wordt nog eens versterkt doordat we kleine klassen hebben (ca. 16 leerlingen) én die klassen naar tempo en niveau indelen. 

De beschikbare lestijden vergelijken we met een gemiddelde van 12 andere scholen, onze 'peer group'. We willen daar boven zitten, om er zeker van te zijn dat de docent de gelegenheid heeft om het vak goed te geven. Ruim genoeg om met de leerlingen van langzame klassen het curriculum compleet te doorlopen en om met leerlingen van snelle klassen de diepte in te gaan.

Gemiddeld aantal minuten lestijd Wiskunde per week (excl. modulen NLT)
 
Onderbouw    
Havo
Bovenbouw
Vwo
Bovenbouw

Gemiddelde 12 andere scholen


165

150 

165

Tjalling Koopmans College


198

212

198
 +20%+41% +20% 

Comments