Nieuwsoverzicht‎ > ‎

Nieuwsbrief oktober 2012

Geplaatst 8 jan. 2013 08:10 door Suzan Polet

Beste ouders,

Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de start van het Tjalling Koopmans College. Zelf heb ik inmiddels contact gehad met leerkrachten groep 8 en directies van 35 basisscholen en heb ik schilders, schoonmakers, aannemers en de eerste sollicitanten gesproken. Het schoolbestuur maakt ondertussen de afspraken met de gemeente. De school wordt met de dag concreter en door de ervaring die we hebben opgedaan met de zusterschool in Zeeland (Isaac Beeckman Academie), gaat het allemaal snel. De leerlingen in Zeeland zijn heel enthousiast over het Tjalling Koopmans College en willen graag op de open dagen komen helpen. Voor mij persoonlijk is het een hele ervaring om soms weer hele dagen Fries te spreken en op de meest onverwachte momenten mensen uit mijn jeugd tegen te komen. Ondertussen krijg ik ook van ouders veel e-mail binnen. Als u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen heeft, dan ontvang ik die graag: s.polet@svpo.nl

Vriendelijke groet,
Suzan Polet

Basisscholen bezocht
Mijn ronde langs de basisscholen is bijna afgerond. In de afgelopen weken heb ik 35 basisscholen bezocht. Wat kent Friesland veel leuke en betrokken leerkrachten, schoolleiders en directeuren!

Doel van de bezoeken was om uitleg te geven over ons concept van de menselijke maat in het onderwijs. Het is fijn om te merken dat zoveel mensen enthousiast zijn over ons onderwijsconcept. Openbaar, montessori, katholiek, protestant, reformatorisch, en meer - het maakt qua interesse weinig uit. Leerkrachten zijn in het bijzonder te spreken over onze kleine klassen die het mogelijk maken om meer aandacht te bieden aan elke leerling. Een vergissing die nog wel eens gemaakt wordt is dat wij met zulke kleine klassen een school speciaal voor leerlingen met aan aandoening zouden zijn. Daar is geen sprake van. Alsof niet elk kind behoefte heeft aan voldoende aandacht. Voor de hoogbegaafde betekent het de kans om veel met zijn begaafdheid te doen, voor de leerling met gezichtsbeperking dat hij naar een gewone school kan en voor alle anderen dat ze veel meer uit zichzelf kunnen halen.

Bij een aantal scholen bleken we helaas niet welkom te zijn om informatie te geven over het Tjalling Koopmans College. De scholen treft u hieronder aan. De meeste van deze scholen geven als verklaring dat ze hun leerlingen altijd naar een bepaalde middelbare school doorverwijzen. Ze vinden het niet nodig om ouders te informeren over een andere middelbare school.

Zit u kind op één van deze scholen dan is het goed om te weten dat u via uw school geen verdere informatie kunt krijgen over het Tjalling Koopmans College. Heeft u vragen, dan kunt u het beste rechtstreeks contact met ons opnemen. De uitnodigingen voor de open dagen krijgt u sowieso via ons. Kent u andere ouders op uw school die geïnteresseerd zijn in het Tjalling Koopmans dan kunt u die attenderen op onze website (www.tjallingkoopmans.svpo.nl).

Het gaat om de volgende scholen:
Sinnehonk – Aldsjerk
Master Fennemaskoalle – Tytsjerk
GBS Oranje Nassau – Kootstertille
De Reinboge – Burgum
De Finne – Jistrum
OBS de Weide – Leeuwarden
De Reinboge – Twijzelerheide
OBS Oud Oost – Leeuwarden
Chr. Nationale School – Walterswal
De Boustien – De Westereen
Prins Constatijnschool – Leeuwarden
OBS Potmarge – Leeuwarden
Kon. Beatrixschool – Leeuwarden
Master Frankeskoalle – Earnewald
De Oerstek – Noardburgum
It Iepen Stee – Jistrum

Schoolgebouw
De eerste afspraken met schilders, schoonmakers en aannemers zijn gemaakt. Voor de open dagen wordt de school helemaal schoon geboend. Het is te zien dat het al een paar maanden niet is gebruikt. Ook willen we de buitenkant alvast een opfrisbeurt geven. De verbouwing in de school zelf gebeurt na de open dagen (maart t/m juni). Het gaat dan om de indeling van de lokalen en de kantine. De huidige lokalen zijn veel te groot voor onze 16 leerlingen per klas. Verder worden de docentenkamer en het directiekantoor omgebouwd tot lokaal. We vinden het heel belangrijk dat docenten voor leerlingen zichtbaar en bereikbaar zijn - ook op de momenten dat docenten geen les geven. Daarom hebben we geen aparte docentenkamer op school. De verdere aanpassingen zullen stapsgewijs gaan. Elk jaar worden er weer een aantal lokalen klaargemaakt voor de nieuwe instroom.

Vragen

Is mijn reservering ook meteen de inschrijving?
Nee, de reservering is niet de inschrijving voor schooljaar 2013/2014. Na de open dagen krijgen alle ouders met een kind in groep 8 die aangemeld zijn via de optie "reserveer tijdig" op onze website een mail met daarin een link naar het online inschrijfformulier. Het online inschrijfformulier kunt u uitprinten, ondertekenen en versturen naar ons. Na ontvangst is de inschrijving definitief.

Hoe worden leerlingen geplaatst?
We beginnen met 5 eerste klassen, oplopend qua niveau van Mavo naar VWO+. Per klas kunnen we 16 leerlingen plaatsen. De plaatsing per klas is op basis van datum van reservering en het advies van de basisschool. We zijn een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Binnen de vijf klassen is er beperkt ruimte voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Hoeveel dat er zijn is afhankelijk van de aard van de extra aandacht. Dit wordt individueel bepaald op basis van het advies van de basisschool.
We nemen alleen leerlingen voor klas 1 aan.

Wanneer gaan jullie het oude pand van de Winde afbreken?
We gaan het pand niet afbreken. Met een goede verbouwing is het gebouw prima bruikbaar. Met een sporthal en een winkelcentrum ernaast is het aantrekkelijk gelegen en er is ruimte genoeg om uit te breiden. We willen ook niet dat onderwijsgeld in een gebouw gaat zitten, maar dat het geïnvesteerd wordt in leerlingen. Dat doe je door goede docenten aan te trekken met alle tijd en aandacht voor hun leerlingen.

We lazen in de krant dat de school katholiek zou zijn. Jullie staan voor de menselijke maat in het onderwijs, met meer onderwijstijd en kleinere klassen. Wat heeft dat met katholiek te maken?
Volgens een oude wet (1917) moet elke school een identiteit hebben. Nu is het natuurlijk allang niet meer zo dat dominee, bisschop of socialistisch voorman een stem hebben in het onderwijs. Bovendien zijn er door alle fusies inmiddels ook scholen ontstaan die alle kleuren van de regenboog hebben (protestant én katholiek én openbaar). Iedereen is het er dan ook wel over eens dat de wet achterhaald is. De Onderwijsraad (het hoogste adviescollege van de minister) adviseerde in april van dit jaar nog naar aanleiding van de Isaac Beeckman Academie en het Tjalling Koopmans College om de wet bij de tijd te brengen. Helaas kan men het over een nieuwe wet niet eens worden en tot die tijd zitten we met de oude.

Wij hebben gekozen voor "algemeen" (daar hoor je trouwens niemand over) en "katholiek", omdat beide in de regio nog niet bestonden. In de praktijk zijn we in de eerste plaats vooral een zeer goede school, waarbij we in sfeer en cultuur aansluiten bij het humanistisch-christelijk erfgoed. Dus natuurlijk vieren we bijvoorbeeld Kerst en Pasen. En als we gezamenlijk eten, dan hoort daar een moment van stilte vooraf bij om wie dat wil, de gelegenheid te geven te bidden. Je bent welkom met elke levensbeschouwelijke achtergrond. Heel belangrijk bij ons op school is het vak Filosofie. Daar bouwt elke leerling verder aan de eigen levensbeschouwing, in samenspraak maar ook in discussie, met anderen.

Website
Op de site is een artikel te lezen dat op 22 september jl. verschenen is in de Leeuwarder Courant.

Comments