Nieuwsoverzicht‎ > ‎

Nieuwsbrief juli 2017

Geplaatst 19 jul. 2017 03:56 door Els de Haan   [ 19 jul. 2017 04:51 bijgewerkt ]

Nog een paar dagen en dan kunnen we terugkijken op een mooi schooljaar. Er is hard gewerkt en we hebben erg fijne taalreizen achter de rug.  In deze laatste week streven we ernaar om de leerlingen die nog op school zijn met een volledig afgerond programma naar het volgend leerjaar te bevorderen. Dit jaar zijn er voor het eerst eindexamens geweest. Alle leerlingen zijn in één keer geslaagd! De resultaten van de examens kunt u vinden in deze nieuwsbrief. Naast de examenresultaten kunt u ook verslagen/foto's zien van de taalreizen, culturele activiteiten en de uitreiking van de diploma's.  Veel leesplezier en tot na de zomervakantie!


Belangrijke data


22 juli             - start zomervakantie

4 september    - begin van het schooljaar Team Tjalling Koopmans College 2017/2018

Nieuwe collega's:

Nadine Blaak - Latijn onderbouw
André Philips - Wiskunde klas 2
Ruurd Spinder - Economie klas 4+5
Tanja Monker - Wiskunde klas 4
Jil Meilof - Nederlands klas 5
Hans van der Meer - Natuurkunde klas 4+5
Sharon van Noordenne - Aardrijkskunde klas 4+5

Collega's die ons gaan verlaten:

Meindert Bouma - docent LO
Meindert Bouma gaat naar Australië. Hij heeft ons al eerder verlaten, maar toen kwam hij na een jaar weer terug.
Dit keer emigreert Meindert en blijft hij in Australië.  Wij wensen Meindert en zijn vriendin veel succes toe.
Examenresultaten Tjalling Koopmans College


De eerste lichting eindexamenkandidaten van het Tjalling Koopmans College is in 1 keer
geslaagd. De meeste leerlingen zijn geslaagd voor alle 4 sectoren. 
Twee leerlingen zijn 'slechts' geslaagd voor 3 van de 4 sectoren.

Geslaagd voor alle 4 sectoren:
Chiem van Diepen
Sander Hiemstra
Rinke Ties Hoekstra
Arjen Houter
Adam Hovinga
Keimpe Jonker
Jelmer Straatsma
Nynke van der Veen
Jurre Visser
Lieke de Vries

Geslaagd voor Mavo EC, LB en TE:
Liam van der Kooi
Edwin Nout

Alle leerlingen hebben de rekentoets gehaald met gemiddeld 
het hoogste cijfer van Nederland (8,3).
Sportdagen


Hallo allemaal,


En daar waren de sportdagen al, wat gaat een jaar toch snel.. Voor alle leerjaren hebben we

een sportdag georganiseerd. Klas 1 op maandag 3 juli, klas 2 op dinsdag 4 juli,

klas 3 op donderdag 6 juli en klas 4 op vrijdag 7 juli.

In de ochtend op school aan het werk, in de middag met z’n allen naar het sportveld.

Op het programma stonden Softbal, Flag Football en Bubbel Voetbal (en nog een estafette).

De leerlingen konden in de lessen een keuze voor een sport/sporten maken

en de 4 sportgroepen van het betreffende leerjaar

moesten het dan op de sportdag tegen elkaar opnemen.

Met hulp van onze collega’s hebben we alles in goede banen kunnen leiden

en natuurlijk hebben we met een aantal fanatieke collega’s ook gestreden tegen de leerlingen.

Alle leerlingen hebben we tijdens de sportdag zelf getrakteerd op wat

gezonde snacks en voor de beste sportgroepen hadden we tijdens de

(eveneens geslaagde) barbecue afgelopen vrijdag nog een extraatje.

Het is een geslaagde week geworden met veel actie, plezier en

mooi weer!


Met sportieve groet,


Meneer Bouma en meneer De Haas


 

 


Is een filosoof en een filosofieleraar hetzelfde?

Ik ga het in dit essay hebben over mijn standpunt dat een filosoof
en een filosofieleraar niet hetzelfde zijn. Ik ga argumenten geven
vóór mijn standpunt. En natuurlijk ook een slot, waarin ik alle
argumenten samenvat en mijn standpunt nog even duidelijk maak.
Ik vind dat een filosoof en een filosofieleraar niet hetzelfde zijn.
1. Omdat een filosoof andere dingen doet dan een filosofieleraar.
Een filosoof die schrijft en bedenkt filosofische dingen. Ook is hij de
hele tijd bezig met zijn nieuwe idee over bijvoorbeeld wat de mens is
of over de perfecte samenleving.
Alleen een filosofieleraar is niet bezig met een nieuw idee over wat
een mens is, een filosofieleraar is bezig met een nieuw idee wat hij
moet doen voor zijn les. En als de leraar een filosofische quote nodig
heeft, steelt hij hem uit de tekst van een echte filosoof. Net zoals wij
in de les quotes van de tekst stolen. Misschien is een leraar wel bezig
met een filosofisch ding, maar dan is het niet erg belangrijk voor de
hele mensheid, alleen voor de leerlingen.
2. Een filosoof en filosofieleraar zijn zelf ook hele andere beroepen.
Een filosofieleraar is een baan (Vraag maar aan Mnr. Hiscox, toen ik
aan hem vroeg of hij een baan of een beroep had zei hij een baan).
Maar een filosoof is van zichzelf niet echt een beroep. Maar je kan wel
een echte filosoof van beroep zijn, maar dan moet je een filosofisch
boek hebben geschreven of minimaal een aantal artikelen in een krant
bijvoorbeeld. En als je dan in de krant staat, komt er misschien wel te
staan bij je naam dat je een filosoof bent, bijvoorbeeld:
‘Timo Kuipers, Filosoof.’ (dat ziet er echt uit, of niet!)
3. Ook werken ze anders. Een filosofieleraar werkt met kinderen en
heel misschien andere leraren. Maar een filosoof die werkt niet met
kinderen, en niet met leraren maar met andere filosofen. Als een
filosoof les gaat geven aan kinderen dan is het dus een filosofieleraar.
4. Een filosoof en een filosofieleraar studeren aan een andere
opleiding. De leraar gaat naar het HBO en een filosoof moet naar de
Universiteit.
5. Nu een vraag. Als iemand aan u zou vragen wat voor beroep/baan u
heeft. Wat zou u dan antwoorden? Ik denk dat u zijn antwoorden:’Ik
ben filosofieleraar.’ of: ‘Mijn baan is filosofieleraar.’ Want als u zou
antwoorden met: ‘Ik ben een filosoof’, want dan liegt u eigenlijk!
Daarom is mijn standpunt dus dat een filosoof en een filosofieleraar
hele andere beroepen zijn.
Ze doen andere dingen, ze werken met andere mensen en ze
studeren andere dingen.

Mayra Yedema 1B
Bronnen:
Argument 2: https://www.nationaleberoepengids.nl/FilosoofGymnasium op het TKC: bezoek Archeon

 

Op 6 en 7 juli 2017 brachten de gymnasiasten uit klas 1 en 2 een bezoek aan het Archeon.

Deze excursie werd mogelijk gemaakt door school en door alle ouders die het vervoer

van en naar het Archeon wilden verzorgen, super!

In het Archeon kregen we eerst een Doe route. De Archeotolk legde ons van alles uit,

liet ons dingen zien en vooral ook ervaren:

bijvoorbeeld aanliggen in een triclinium (= een luxe Romeinse eetzaal),

een fibula (= kledingspeld) maken, ruiken aan garum (= rotte vissaus),

marcheren en gemasseerd worden in het badhuis. Na de lunch was er voor de leerlingen

tijd het park op eigen gelegenheid te verkennen. Naast een Romeins deel,

zijn er in het park namelijk ook een prehistorisch en een Middeleeuws gedeelte aanwezig.

Daarna verzamelden we weer bij de Romeinse tempel voor een offerceremonie en bekeken vervolgens

een gladiatorengevecht in de arena.

De actieve rondleidingen, het prachtige weer en onze geïnteresseerde

leerlingen en ouders maakten van deze twee dagen een feestje!

In de lessen Latijn is er ook de laatste tijd stevig doorgewerkt.

De tweedeklassers rondden al eerder hun module Grieks af,

er werden schitterende Heraklesprojecten gemaakt en bij Latijn kennen we

nu zo’n 300 woorden, alle naamvallen en al vier tijden, goed gedaan!

Volgend jaar werken we verder aan thema 3 en 4 uit SPQR.

Maar nu eerst: uitrusten en genieten van de vakantie en jawel,

ook dat woord komt uit het Latijn, het werkwoord vaco, vacare betekent namelijk ‘vrij zijn van’.

Valete!

Judith Stavast

docente klassieke talen
 Ontwerp van ons nieuwe gebouw begint vorm te krijgen


Franz Ziegler is verantwoordelijk voor het ontwerp van ons nieuwe gebouw.

Hij is architect en ontwerpt voor ons ook al een school in Geldermalsen.

Hij heeft voor ons een compact gebouw ontworpen, in een vierkant met twee bouwlagen

(begane grond en verdieping).

Dat is een bouwlaag minder dan de kantoren verderop, waardoor op het schoolgebouw

de ruimte ontstaat voor een schuin dak.

Dat geeft een mooiere uitstraling en behoudt het dorpse karakter.

De aula zit in dit ontwerp in het midden van het gebouw,

zodat lokalen daar ook direct op uitkomen.

Met deze invulling blijft een groot deel van het terrein open en groen

en blijft er een prachtige boom behouden.

 
Barbecue vrijdag 14 juli

Hierbij een impressie van onze barbecue. 

Comments