Nieuwsoverzicht‎ > ‎

Nieuwsbrief 24 maart 2014

Geplaatst 24 mrt. 2014 04:52 door Redactie SvPO

1. Amsterdam excursie

De eerste excursie van het Tjalling Koopmans College is achter de rug. Van 17 t/m 21 maart waren onze eerste klassers in Amsterdam. Het was een fantastische ervaring voor leerlingen en begeleiders (docenten en ouders). Het programma was bijzonder: Anne Frank Huis, Rijksmuseum, Stedelijk museum, Nemo, Titanic expositie. 

Het avond programma bestond uit The Book Thief in Tuschinski, Hamlet junior in de Stadschouwburg en natuurlijk een bonte avond. Tussendoor was er natuurlijk ook nog tijd ingeruimd voor winkelen en bekende Nederlanders spotten. Dat laatste viel tegen. Weliswaar moest het Anne Frank huis ontruimd worden in verband met het bezoek van Beyoncé en Jay-Z maar helaas hebben onze leerlingen die niet live mogen aanschouwen. Wel gespot zijn: Arie Boomsma, inclusief een ferme boks met onze eigen Chiem in het Nemo, en Ronald (of was het Frank) de Boer (op de foto met een groep leerlingen).

2. Schooljaar 2014 - 2015

De inschrijving voor onze nieuwe eersteklassers voor schooljaar 2014 – 2015 is afgerond. We hebben 80 leerlingen aangenomen. Helaas hebben we ook een aantal kinderen en ouders moeten teleurstellen omdat we niet iedereen konden plaatsen. In juni is de kennismakingsdag. Met de komst van 80 nieuwe leerlingen hebben we komend schooljaar 160 leerlingen, verdeelt over de leerjaren 1 en 2. We gaan uitbreiden met 5 nieuwe docenten voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde en Geschiedenis. De sollicitatie gesprekken starten in april. 

Niet alleen het team wordt uitgebreid, ook komen er 5 nieuwe lokalen bij. De komende maanden zal er ook het nodige verbouwd worden. Dit gebeurt zodanig dat onze leerlingen er geen last van hebben.

3. Schoolboeken Mavo/Havo/Vwo

Enkele ouders vroegen zich af waarom we voor de leerlingen met als instroomniveau mavo, ook havo/vwo boeken gebruiken. Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste verschillen de boeken de eerste twee leerjaren nog weinig, behalve dat de hoeveelheid stof voor Havo en Vwo groter is. De hoeveelheid stof voor Mavo is echter aangepast. Zij hoeven bijvoorbeeld niet alle oefeningen te doen. Bovendien hoeven leerlingen bij ons minder werk alleen thuis te doen. Ze hebben daardoor meer begeleiding en krijgen direct hulp als dat nodig is. Verder is het belangrijk om een goede start te maken in de eerste twee jaren. Dat vergroot de kansen op een succesvolle afsluiting met het diploma en het beperkt het risico op uitval van leerlingen uit het onderwijs. De meeste uitval bij Mavo vindt plaats in de bovenbouw, als het moeilijker wordt en leerlingen gefrustreerd afhaken. Dat risico lopen ze bij ons veel minder. Tenslotte willen we leerlingen die naar Havo kunnen doorgroeien ook echt een serieuze kans geven dat te doen. Normaal stroomt slechts 14% van de Mavo-leerlingen ooit door naar Havo (de meest pas na hun eindexamen Mavo trouwens). Bij ons kan dat oplopen tot 40% (dat is het percentage op de Isaac Beeckman Academie).

4. In de avonden ernstige overlast van het Jeugdhonk

Wie een jeugdhonk vestigt in het centrum van een dorp, naast woningen voor ouderen, naast een middelbare school en naast een gymzaal voor de basisschool, doet er goed aan om enig toezicht te organiseren. Dat ligt voor de hand, maar niet voor verantwoordelijk wethouder Fokkema van de gemeente Tytjerksteradiel. Sinds de opening van een jeugdhonk in een prachtig nieuw multifunctioneel centrum in het centrum van Hurdegaryp, is sprake van drugsoverlast en vernielingen. De gemeente staat er echter bij en kijkt er naar.

Op het schoolplein van het Tjalling Koopmans College waar het multifunctionele centrum naast ligt, worden elke avond dat het jeugdhonk open is, drugszakjes gevonden. Inmiddels doet de conciërge ´s ochtends een ronde over het schoolplein voordat de leerlingen op school komen. Ook zijn op avonden dat het honk geopend is, de ramen van de school ingegooid.

Ondanks herhaald verzoek van de school, is de gemeente niet bereid tot toezicht op het jeugdhonk. Volgens de gemeente zijn de jongeren daar zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van dit honk. Dat is een mooi uitgangspunt, maar het zijn wel jongeren en die behoren op weg naar volwassenheid begeleiding te krijgen. Gezien het intensieve en openlijke drugsgebruik in de avonduren, is er zelfs een gerede kans dat op of rond het jeugdhonk in drugs gehandeld wordt. Als dat zo is, dan is sprake van een gedogen van een coffeeshop, wat echter bij wet verboden is binnen een straal van tenminste 250 meter van een school. Die wet is er niet voor niets. Drugs horen niet in de omgeving van een school thuis. Als die er wel zijn, dan is het aan de gemeente om daar tegen op te treden. Omdat de gemeente in gebreke blijft, zal de school zelf maatregelen moeten nemen. 

De school zal ouders om toestemming vragen om camera's rond de school op te hangen voor toezicht op het schoolplein in de avonduren. Voor een school die bij uitstek sociale veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, zijn camera's niet nodig. Het is voor ons echter onmogelijk om na schooltijd in de avonduren toezicht op het schoolplein te houden. Gezien de passiviteit van de kant van het gemeentebestuur zien wij weinig alternatieven. Mocht de overlast aanhouden, dan is het schoolbestuur van plan om naar de rechter te stappen teneinde de gemeente te dwingen om zijn wettelijke taken op zich te nemen en toezicht in te stellen op het jeugdhonk.


Comments