Nieuwsoverzicht‎ > ‎

Nieuwsbrief 18 mei 2014

Geplaatst 18 mei 2014 09:06 door Suzan Polet

1. Verbouwing

De verbouwing voor schooljaar 2014 - 2015 is gestart. In totaal worden er 4 nieuwe lokalen gemaakt voor de tweedeklassers. De verwachting is dat de verbouwing is afgerond voor de start van de zomervakantie.

2. Laatste lootjes

We gaan de laatste weken van het schooljaar in. De zomervakantie start op 10 juli as. Het is toegestaan om de dagen voor 10 juli verlofdagen op te nemen (tenminste wanneer er genoeg over zijn). 

Op 30 juni is de sportdag. We sluiten de dag af met een BBQ. Er zijn plannen van de feestcommissie om aansluitend een schoolfeest te organiseren. Verdere info over het programma volgt nog.

Op 2 juli is de kennismakingsdag met de nieuwe eersteklassers. De leerlingen van de huidige klas 1 hebben dan vrij vanaf de grote pauze (11u40).


3. Open voor leerlingen van verschillende levensbeschouwing

Een school moet volgens een bepaling in de wet uit 1917 altijd een levensbeschouwing (christelijk, humanistisch, katholiek) in de statuten opnemen. Wij staan echter open voor kinderen van elke levensbeschouwing en willen binnen de school ieder kind de kans geven om de eigen levensbeschouwing verder te ontwikkelen. Onder meer Filosofie speelt daar een belangrijke rol bij. Juist in contact met anderen verdiep je je eigen levensbeschouwing


Het blijkt te zijn toegestaan om alle wettelijk erkende levensbeschouwingen in de statuten op te nemen. Bij de oprichting van de school waren we niet op de hoogte van deze mogelijkheid. Uitbreiding met de erkende levensbeschouwingen lijkt ons echter wel een mooie manier om te benadrukken dat de school open staat voor alle leerlingen. 

Hoewel het voor de praktijk op school geen verschil maakt, willen we de statuten alleen wijzigen met instemming van ouders. We willen u daarom binnenkort middels een enquête om uw mening vragen. Heeft u vragen, suggesties, alternatieven of bedenkingen t.a.v. deze statutenwijziging of de MR-raadpleging dan kunt u die per e-mail aan ons sturen: bestuur@svpo.nlComments