Nieuwsoverzicht‎ > ‎

Leeuwarder Courant

Geplaatst 12 okt. 2012 01:52 door Suzan Polet   [ 12 okt. 2012 01:56 bijgewerkt ]
In de Leeuwarder Courant van 22 september 2012 een artikel over de start van het Tjalling Koopmans College met daarin citaten uit het interview met Misha van Denderen, voorzitter van de SVPO.
 

‘Al moeten we beginnen met één brugklas’

Koopmans College start volgend schooljaar

Jan Dijksma

HURDEGARYP – Het Tjalling Koopmans College verbouwt een voormalige basisschool in Hurdegaryp om er een middelbare school te beginnen.

‘We beginnen in 2013’, verzekert Misha van Denderen, voorman van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO). , Al moeten we starten met één brugklas en tien kinderen, dan nog gaan we los.’ Hij hoopt na de zomervakantie echter aan de slag te kunnen met vijf brugklassen, waarin dan steeds maximaal zestien leerlingen zitten.
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft het gebouw van de gesloten basisschool De Winde in Hurdegaryp beschikbaar gesteld. Van Denderen: ‘Dat passen we nu stapsgewijs aan.’ Intussen is ook de werving van leerlingen begonnen. Voorzichtig en vooral via de website, waar ouders vrijblijvend een plaats kunnen reserveren. 
Het Koopmans College komt later dit schooljaar met open dagen, waarover leerkrachten in de wijde omgeving informatie kunnen verwachten. De nieuwe school kan maximaal tachtig leerlingen per jaar aan, om alle kinderen de aandacht te geven die de SVPO voorstaat. ‘We gaan niet op pad met foldermateriaal.’ Aan de lijst met namen van ouders die eerder overwogen hun kind naar de nieuwe school te sturen, heeft de SVPO weinig meer. Die lijst dateert van 2008, toen de SVPO haar plan presenteerde maar stuitte op verzet in de regio. OSG Singelland en CSG Liudger maakten bezwaar, omdat ze concurrentie vrezen voor hun gezamenlijke havo in Burgum. 
Tytsjerksteradiel ging in beroep bij de Raad van State, toen minister Marja van Bijsterveldt (onderwijs) de school toestemming gaf te starten. De gemeente moet zorgen voor huisvesting en op basis van reacties in het onderwijs verwachtte wethouder Doeke Fokkema dat er weinig kinderen uit de regio naar de nieuwkomer gaan.
Inmiddels is de knop om. Fokkema: ‘Ons bezwaar is indertijd afgewezen en dan moet je verder al blijven we zeker aandringen op samenwerking met andere scholen. Nieuwbouw in de buurt van het station , zoals de stichting graag wil, is ons te riskant. De school krijgt vijf jaar de tijd om zich te bewijzen in het gebouw van De Winde.’
Het Koopmans College wil groeien tot een school met maximaal 450 leerlingen van vmbo-t tot vwo. Voor havo kreeg de SVPO officieel geen toestemming. De landelijke stichting wil werken met lesmateriaal van de Wereldschool en door efficiënte roosters, kortere vakanties en langere dagen -  waarop leerlingen het huiswerk op school maken – onderwijs op maat bieden.
Het draait vooral om de onderwijsmethoden, maar het Koopmans College is officieel een rooms-katholieke school. In de wijde omgeving is geen voortgezet onderwijs op rooms-katholieke grondslag te vinden.
Nu heeft de stichting er nooit een geheim van gemaakt dat de rooms-katholieke identiteit weinig aandacht zal krijgen. Dat kan niet, reageerde het bisdom Groningen-Leeuwarden, want een school mag zich alleen rooms-katholiek noemen met de zegen van de bisschop. Maar in de praktijk is dit voor het Koopmans College geen belemmering.
In 2012 startte de SVPO in het Zeeuwse Kapelle met een vergelijkbare school op algemeen-bijzondere grondslag. Deze Isaac Beeckman Academie is sindsdien snel gegroeid.

Comments