Nieuwsoverzicht‎ > ‎

Inschrijving van start, inspectie akkoord met vrije dagen

Geplaatst 12 feb. 2014 01:58 door Suzan Polet
Nieuwsbrief 12 februari 2014 

1. Inschrijving schooljaar 2014 - 2015
De informatiedagen voor nieuwe leerlingen zijn inmiddels geweest. Ouders kunnen nog t/m 17 februari inschrijven
Er worden in totaal 80 eerstejaars leerlingen aangenomen. Met deze nieuwe lichting leerlingen heeft het Tjalling Koopmans College komend schooljaar in totaal 160 leerlingen (80 eerste- en 80 tweedejaars leerlingen). Ook het docententeam zal worden uitgebreid met 5 nieuwe docenten.

2. Groen licht voor de vrij opneembare dagen
Onze leerlingen hebben 8 snipperdagen die ze in de loop van het schooljaar kunnen opnemen - als ze bij zijn met
hun schoolwerk natuurlijk. De onderwijsinspectie vreesde aanvankelijk dat deze opzet in strijd zou zijn met de wet.
In dat geval is de inspectie verplicht om in te grijpen. We waren dan ook al bezig om de Tweede Kamer te
benaderen. Daar wordt namelijk juist nu een wet voorbereid die het mogelijk maakt om iets vrijer met de 
onderwijstijd om te gaan. Dit blijkt echter niet meer nodig te zijn. 

Nadat we toelichting op onze opzet hebben gegeven en hebben laten zien hoe die binnen de wet blijft, heeft de onderwijsinspectie vorige week alsnog akkoord gegeven op de vrij opneembare dagen. De scholen voor Persoonlijk Onderwijs zijn, voor zover ons bekend, de enige school waar leerlingen snipperdagen hebben.

3. Zorgprofiel voor passend onderwijs
Vanaf 1 augustus van dit jaar treedt de Wet passend onderwijs in werking. Het doel van die wet is dat scholen 
minder leerlingen naar het speciaal onderwijs doorverwijzen. Scholen moeten daarom meer leerlingen zelf onderwijs geven, ook als leerlingen extra aandacht nodig hebben. Nu doen de scholen voor Persoonlijk Onderwijs dat toch al 
en in die zin is de nieuwe wet voor ons niks nieuws. De wet vraagt echter ook aan scholen om duidelijk te maken waar ze goed in zijn. Voor de ene school zal dat zijn voor leerlingen met een lichamelijke handicap (omdat er goede voorzieningen voor rolstoelen zijn bijvoorbeeld); voor de andere school zal dat zijn voor leerlingen met dyslexie of asperger; etc. Scholen moeten dit duidelijk maken met een zogeheten zorgprofiel. 

U vindt ons concept zorgprofiel op de website met documenten. U kunt dit concept doorlezen en suggesties voor verbetering of uitbreiding aan ons toesturen. Graag per e-mail naar bestuur@svpo.nl. Als u vragen heeft, dan kunt 
u die uiteraard ook stellen. Op de documenten website kunt u vanaf volgend jaar ook de jaarverslagen van het Tjalling Koopmans College vinden.

4. Vakantie en vrije dagen
Vakanties en vrije dagen zijn te vinden op onze site. Dit zijn alle vrije dagen voor schooljaar 2013-2014. Dagen niet worden vermeld zijn dus geen vrije dagen. Het opnemen van snipperdagen (zie punt 2) kan natuurlijk wel.

Tjalling Koopmans College
Suzan Polet - Schoolleider




Comments